Debat: Creacions i estructures artístiques contemporànies, a càrrec de Rosina Gómez-Baeza Tinturé, directora d’ARCO, Carles Taché, Galeria Carles Taché de Barcelona

6 d’abril de 2005

Debat: Creacions i estructures artístiques contemporànies, a càrrec de Rosina Gómez-Baeza Tinturé, directora d’ARCO, Carles Taché, Galeria Carles Taché de Barcelona

Coordina: Toni Rodríguez Yuste, ponent de la Secció d’Arts Visuals de l’Ateneu Barcelonès

Carles Taché, Toni rodríguez Yuste i Rosina Gómez-Baeza

Rosina Gómez-Baeza, directora de la fira Internacional d’Art Contemporani ARCO, ens explicarà com la Fira – la qual aquest s’ha celebrat el seu vint-i-quatre aniversari -, actua com a cataliltzadora i representant del sistema de l’art contemporani: dels seus objectius, de la seva funció i de la interrelació entre els diferents estaments artístics, com a finalitat i com aspiració. També ens parlarà dels principals programes de suport dels que disposa, de la comunicació – com a gran eina-, de la competència internacional i de les perspectives futur.

Carles Tachés tractarà aspectes com la funció de les galeries d’art, tant des de la perspectiva històrica com de l’actualitat: el suport que donen a la creació més emergent, però també perpetuar la memòria dels artistes d’importància histórica, de les relacions que es creen amb l’artista; de la creació d’un patrimoni artísitic contemporani, de les diferències del galerisme de diferent àrees geogràfiques, de l’establiment de progames i línies de treball, i com exemple, ens explicarà el funcionament de la Galeria Carles Taché.

Arnau Puig, Rosina Gómez-Baeza, Oriol Bohigas, Toni Rodríguez Yuste i Carles Taché